top of page
Søg

Danske kvinder kan klage over diskrimination til FN's kvindekomité

Mens de fleste danskere nyder en glædelig jul og en god nytåraften, præges juletiden af sorg og savn for dem, der lider under manglende beskyttelse mod vold, savn af deres børn og andre krænkelser af deres borgerrettigheder.


De fleste danske kvinder kender ikke deres mulighed for at klage direkte til FN. Danmark ratificerede i år 2000 en protokol, der giver individuel klageadgang ved FN's kvindekomité for alle kvinder, som oplever forskelsbehandling på grund af køn fra offentlige myndigheder, organisationer eller enkeltpersoner.

For eksempel skal kvinder beskyttes mod partnervold, stilles lige med mænd økonomisk efter såvel samliv som ægteskab, og modtage sociale støtteforanstaltninger, der sætter mødre i stand til at forene familieforpligtelser med arbejdsansvar.Man kan klage på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk eller spansk.

Man skal faktuelt beskrive de krænkelser, man har været udsat for - og om muligt dokumentere, at statens overtrædelser er grove og systematiske. Det er også godt, hvis man kan skrive, hvilke overtrædelser, der er tale om ifht. konventionen, som kan læses på dansk her: https://um.dk/da/ligestilling/internationalt/fn/


Klagen må højst være 7000 ord lang og indeholde bilag oversat til ét af ovenstående sprog. Alle bilag skal indekseres efter dato (dvs. at du laver et register over dokumenterne med navn og dato på hvert dokument), nummereres og vedlægges en kort, opsummerende beskrivelse af bilaget.Søges der på google efter "oversættelse af juridiske dokumenter" kan man se en lang liste af annoncer fra specialister i juridiske oversættelser, der kan hjælpe med oversættelse af bilagene og evt. klagen.Individet eller organisationen, som klager til FN, skal opgive navn, postadresse, telefonnummer og emailadresse. Det skal angives, hvis man ønsker, at identitet eller kontaktoplysninger anonymiseres, inden FN videregiver oplysningerne om klagen til den danske stat. Send klagen med oversatte bilag ind til cedaw@ohchr.org47 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page