top of page
Søg
  • Forfatters billedeSidsel Jensdatter Lyster

Hvorfor mister voldsramte kvinder bopælen?

Mange voldsramte kvinder mister børnene i det kommunale og familieretlige system.

Hvad er årsagen?

 


Forkert vejledning


Mange voldsramte kvinder, som mister bopælen, er blevet vejledt af Familieretshuset om, at de ikke skal udlevere til samvær, hvis de er bekymrede - og herefter smækker "samværschikane-fælden", når de ikke kan løfte den tunge bevisbyrde for vold eller overgreb.

 

Uetisk rådgivning


Nogle få kvinder kommer i klemme i et skilsmissefirma eller hos en advokat, som ikke tror på dem, og reelt hjælper modparten, eller som kun udviser dygtighed og faglighed, når klienten er en mand… Jeg vil ikke nævne de uetiske her, men hjælp andre ved at give en trustpilot-anmeldelse, læs anmeldelserne, og mærk efter om din advokat har empati.

 

Fattigdom og fri proces


Ofte er det voldsofrene, som kommer ud af forholdene uden penge. De oplever, at mange advokater ikke vil tage dem ind, før de har lagt et depositum, som de ikke kan skaffe. En del voldsramte kvinder oplever sig nedprioriteret af advokatkontorerne, fordi fri proces ikke dækker det reelle tidsforbrug, som advokaten skal lægge i sagen.


Advokater, som laver venstrehåndsarbejde, ikke tager sig tid til at snakke med klienten, ikke indsender relevant dokumentation og møder uforberedte i retten, er et stigende problem.

Fri proces dækker kun nogle få timers forberedelse + retssagen.


Pas på dine penge og advokatens tid:


Lad din advokat bruge jeres sparsomme og kostbare tid på at:

Lægge strategi,

Udvælge de bedste dokumenter,

Finde relevante retsregler og domme, der kan overbevise dommeren

Lave gode proces- og procedureskrifter hvor jeres sag skæres ned til benet

Forberede dig inden retsmødet

Selv møde forberedt i retten.


Nogle advokater er gode at snakke med, og kan tilbyde dig en masse menneskeligt.

Andre er "hands on", og ikke til hyggesnak.

Find først og fremmest en advokat, du har kemi med, og som respekterer dig og inddrager dig i sine overvejelser og sin strategi.


Og husk at anmeldelser på Trustpilot kan dække over, at en advokat fravælger en besværlig klient, eller at en bitter modpart sender den vindende advokat en dårlig anmeldelse. Så vælg ud fra fælles værdier, advokatens erfaring og relevante faglige kompetencer. Find også en advokat eller et advokatkontor, som kan repræsentere dig hele vejen op i Landsretten. 

Manipulation og faglig inkompetence


En forælder med psykopatiske træk vil næsten altid prøve at få børnehaven, skolen og kommunen over på sin side. De psykopatiske træk udtrykker sig som en blød charme og en opdigtet virkelighed, som lyder troværdig. Det er nemt at vende myndighederne til at tænke dårligt om et offer, ved at udtrykke bekymring for barnet.


Ofre med PTSD er ofte svært belastede – og ærlige om deres egne fejl, hvorved disse fejl kan fremstå større, end de reelt er. Så en ekspartners bekymring kan virke relevant, hvis man ikke har indsigt i partnervold. Ofte opdager en voldsramt forælder, at den tidligere partners ”oplevelse” videregives til Familieretshuset og de børnesagkyndige af en myndighed, som om det var myndighedens egne observationer.


De bevidste forældre, som med rette er utilfredse med skolemobning, undernormering i børnehaven eller manglende støtte fra kommunen, mister hyppigere børnene i en magtkamp med myndighederne end dem, som lægger sig fladt ned og har en anerkendende tilgang.


En del rådgivningsfirmaer opfordrer forældrene (uanset køn) til at tage ”kampene” med kommunen – i stedet for at skabe et fornuftigt samarbejde. Her er det vigtigt at huske, at ”tryk avler modtryk”. Og at Familieretshuset lægger stor vægt på udtalelserne fra fagpersoner og myndigheder.

 

Kønsbias


Der ses en klar tilbøjelighed til favorisering af fædre og devaluering af mødre i de børnesagkyndige undersøgelser. Jeg har beskrevet fænomenet i en anden artikel på min hjemmeside.  Det er ikke bare en oplevet tendens – et svensk speciale på psykologistudiet er nået frem til, at de forskellige forventninger til kønnene gør, at toksisk maskulinitet normaliseres i børnesagkyndige undersøgelser. Og at den primære omsorgspersons rutineprægede hverdagsarbejde med børnene ikke tillægges værdi.


Omvendt tillægges fædres rutineprægede hverdagsarbejde med børnene stor værdi – og toksiske kvinder normaliseres ikke i samme grad af de børnesagkyndige. Så fædre bør altid kræve børnesagkyndige undersøgelser.

 

Nedsat forældreevne


Endelig mister nogle kvinder børnene med rette. De har nedsat forældreevne.

Psykopatiske træk er hovedårsager til højkonflikt-skilsmisserne. De fleste højkonflikt-skilsmisser handler hverken om køn eller børn, men om psykiatri.


For den forælder, som har psykopatiske træk, kunne kampen om børnene lige så godt handle om bodeling. Det menneskelige synes glemt – fordi det menneskelige aldrig har været til stede i relationen til partner og børn.


Det ses i mange af støttegrupperne på nettet, at de egnede og uegnede forældre finder sammen pga. køn eller fælles status som fremmedgjorte forældre. Det er uheldigt, at forældre som flygter fra partnervold, ender med at omgive sig med og lade sig rådgive af uegnede forældre. Vær opmærksom på, at det, der reelt skiller forældrene, ikke er køn og bopælsstatus, men empati, omsorgsevne og evt. voldsramthed.


Særligt om borderline

 

Har du en borderline-diagnose, står du dårligt i en børnesag. En rigtig borderline vil næsten altid medføre nedsat omsorgsevne i form af paranoide vrangforestillinger og følelsesmæssig umodenhed. Men ofte fejldiagnosticeres PTSD-ramte med borderline, fordi psykiaterne ved, at en borderline-diagnose er en hurtigere vej til flexjob og pension.


Har du mistanke om, at din borderline reelt er en PTSD, så gå til din læge og få hjælp til en second opinion på diagnosen.

 

 

Konklusion


Tag kontakt til en advokat, så snart du overvejer at blive skilt fra en voldelig partner. Hellere før du går, end efter. Det er vigtigt altid at have advokat-repræsentation tilgængelig, og at du og din advokat kender hinanden, så du ikke skal lede efter en advokat med hul i kalenderen lige før en vigtig retssag.

 

Du kan supplere med et skilsmissefirma, som kan spare dig for penge gennem løbende rådgivning. Men du bør altid følge advokatens strategi. Er advokaten og skilsmissefirmaet ikke på linje, og virker advokaten engageret, bør du lytte til din advokat.

23 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page