top of page
Sidsel Lyster

Medarbejdere

Mit navn er Sidsel.

Jeg har været præst i 7 år, og har i 11 år lavet netværk for volds- og stalkingramte. Desuden læser jeg jura på Syddansk Universitet.

Igennem 11 års rådgivning i mere end 500 højkonflikt-skilmisser kender jeg mønstrene og dynamikkerne, når man bliver skilt fra en karakterafviger. (Se mere i afsnittet "Om"...)

Uddannelser:

Cand. Theol., KU. Stud. Jur., SDU

Praktisk konflikthåndtering og mægling på pastoralseminariet ved Center for Konfliktløsning

 

Kvalifikationer:

Stor forståelse for hvordan man kommunikerer med myndigheder.

Indsigt i karakterafvigeres handlemønster.

Mange års arbejde med volds- og stalkingramte

Syv års erfaring som præst og sjælesørger

Maya Engberg

Mit navn er Maya.

Som uddannet sociolog har jeg blik for at analysere, hvordan mennesker omgåes og reagerer på hinanden  i strukturelle rammer, de ikke selv sætter. Det gælder for mennesker i myndighedsroller, ansatte i virksomheder eller forældre, der skal navigere i forhold til hinanden i en skilsmissesituation hvor en del af kommunikationen foregår på myndighedernes præmisser. 

 

Uddannelser:

Cand. Scient. Soc., KU

Praktisk konflikthåndtering og mægling ved Center for Konfliktløsning

 

Kvalifikationer:

Stor forståelse for hvordan man kommunikerer med forskellige mennesker med udgangspunkt i deres position som myndighed, ansat, chef.

Mange års arbejde med udsatte

Personlig erfaring med psykisk syge

Obs. Det er Sidsel man kommer i kontakt med når man booker tid. Der kan henvises til Maya i forløbet.

bottom of page