top of page
Søg
 • Forfatters billedeSidsel Jensdatter Lyster

15 trin til at stoppe vold i hjemmet

I anledning af partnervoldsekspert, advokat og forfatter Barry Goldsteins turné til Island og Danmark i maj 2024 bringer Raadvild en kort opsummering af hans erfaringer fra Quincy om at stoppe vold i hjemmet.


Samfundet kan forhindre vold i hjemmet, herunder mord, ved ændre lovgivning og praksis. Hvorfor tolererer vi fortsat den enorme skade, som voldsudøvere forårsager? Vi kan skabe en massiv reduktion i antallet af voldsforbrydelser. Lad os gøre det.


Der er en forbindelse mellem antallet af kvindedrab og antallet af voldsramte kvinder, der bliver dårligt behandlet i familieretssystemet. Quincy, Massachusetts, udviklede en model, der resulterede i en drastisk reduktion i vold i hjemmet og mord. Poughkeepsie, New York, blev kritiseret for at favorisere voldelige fædre i forældremyndighedssager, hvilket førte til en stigning i partnervolden, inklusive mord.


Det, vi kan lære ved at sammenholde succes-historien i Quincy med Poughkeepsie, er at Quincy opnåede en massiv reduktion i drab og vold mod kvinder og børn gennem flere tiltag:


 1. Koordineret samfundssvar: Alle dele af samfundet bør koordineres til at bekæmpe vold i hjemmet gennem koordinering af regelmæssige møder mellem politikere, myndigheder og ngo’er, og monitorering for at kunne foretage justeringer efter behov.

 2. Gør det nemmere for ofre at få politibeskyttelse: Politiet bør gøre det mindre byrdefuldt for mishandlede kvinder at få nødvendig beskyttelse.

 3. Streng håndhævelse af straffeloven og beskyttelsesforanstaltninger: Vold i hjemmet, herunder stalking, kræver streng håndhævelse af straffeloven og hurtige og effektive beskyttelsesforanstaltninger for at sende et budskab fra politi, anklagemyndighed og domstole  om høj prioritering og derved forhindre vold og drab.

 4. Risikovurdering: Retssystemet bør anvende risikovurderinger i forbindelse med beslutninger om kaution, prøveløsladelse, tilhold, straf og børnenes samvær.

 5. Giv sager om vold i hjemmet førsteprioritet hos myndigheder og domstole: Voldssager skal prioriteres, så ofre kan få hurtig adgang til sagsbehandlere og dommere.

 6. Barnets tarv bør betyde, at sikkerhed er førsteprioritet: Den vigtigste faktor i beslutningen om forældremyndighed, bopæl og samvær bør være barnets sikkerhed.

 7. Brug af aktuel videnskabelig forskning: Politi, anklagere, domstole og sagsbehandlere bør være opdaterede med den nyeste forskning om vold i hjemmet og børnesager relateret til vold i hjemmet, herunder røde skilsmisser (højkonflikt).

 8. Omskoling af sagsbehandlere og dommere: Sagsbehandlere og dommere skal omskoles for at undgå misinformation og lære om bedste praksis inden for vold i hjemmet-sager.

 9. Konsultation af vold i hjemmet-eksperter: Domstolene skal lytte til ægte vold i hjemmet-eksperter i stedet for at stole på uvidende "børnesagkyndige" uden voldsekspertise.

 10. Tidlige høringer om vold i hjemmet i familieretlige sager: Tidlige høringer om vold i hjemmet kan hjælpe familieretten med at træffe bedre og hurtigere beslutninger.

 11. Brug af offeradvokat: Advokater tilknyttet ofrene i stedet for den konkrete sag, kan hjælpe ofre med at navigere i retssystemet og sikre, at deres stemme bliver hørt.

 12. Ny tilgang til sager om seksuelt misbrug af børn i familieretlige sager: Retssystemet skal tage udgangspunkt i forskning og efterforskning og undgå at straffe især mødre for ærlige anklager om seksuelt misbrug af børn.

 13. Begrænsning af mentalundersøgelsers rolle: Mentalundersøgelser bør kun bruges, når det er relevant for sagen, og de bør samarbejde med vold i hjemmet-eksperter.

 14. Kønsbias: Forskning viser, at både mænd og kvinder anser mænd for mere troværdige end kvinder – uanset om mændene taler sandt. Domstolene må ikke favorisere mænd i sager om vold i hjemmet og familieretlige sager.

 15. Forbedret politiarbejde i bekæmpelsen af vold i hjemmet: Politiet skal prioritere vold i hjemmet-sager og gennemføre en evidensbaseret efterforskning.


Kan samfundet fortsætte med at tolerere vold i hjemmet? Politikere retfærdiggør undertiden deres manglende handling ved at henvise til omkostningerne, men virkeligheden er, at omkostningerne ved at tolerere vold i hjemmet er langt større. Vold i hjemmet har store konsekvenser for samfundet, både menneskeligt og økonomisk.

At stoppe vold i hjemmet er ikke uopnåeligt. Ethvert samfund kan lære af succeserne i Quincy, Nashville og San Diego og implementere lignende programmer. Regeringer kan tage lederskab ved at vedtage nødvendige lovændringer og finansiere implementeringen af effektive programmer.


Vi kan ikke helt forhindre vold i hjemmet, men vi kan skabe en massiv reduktion. Lad os ikke spilde vores viden og evner. Lad os handle for at stoppe volden.12 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page