Advokatvalg

Et spørgsmål, Raadvild hyppigt bliver stillet af klienterne, handler om valget af advokat.

Her er et par retningslinjer, så du ikke går helt galt i byen:


1) Hvis du er oppe mod en karakterafviger, bør din advokat som minimum have møderet for Landsretten. For taber du sagen, vil du sikkert anke til Landsretten. Og det vil din modpart også. Det er ærgerligt at skulle skifte en god advokat, der har sat sig ind i sagen, ud, fordi advokaten ikke har møderet.


2) Der er internt, blandt advokater, et hierarki: Hvis din advokat er fuldmægtig, er han eller hun under oplæring. Hvis din advokat har møderet for byretten, og modparten har møderet for Landsretten eller Højesteret, betyder det, at modpartens advokat sandsynligvis er mere erfaren og vant til at gå i retten. Hvis din advokat er partner, er vedkommende "forfremmet" internt på advokatkontoret, hvilket betyder, at advokaten har gjort det godt på sit arbejde.


3) Advokater har, som de fleste andre faggrupper, specialer. Hvis din advokat er specialiseret i familieret, betyder det, at han eller hun kender de skrevne og uskrevne regler i f.eks. Familieretshuset.

Men hvis du sætter din familieretsadvokat til at køre en straffesag eller erstatningssag, og vedkommende ikke er specialiseret i dette, svarer det til at sætte en praktiserende familielæge med basal og teoretisk viden om hjerteoperationer til at udføre en hjerteoperation, i stedet for at ansætte en specialiseret hjertekirurg.


Vælg til hver sag den relevante faglige kompetence.

Til familieretten en familieretsadvokat

Til sager i kommunen en ekspert i social jura

Til straffesager en strafferetsadvokat

Til injuriesager en strafferetsadvokat eller medieretsadvokat (ja, de fører mange injuriesager)

Til din eller barnets erstatning for f.eks. PTSD en advokat med speciale i personskadeerstatning

Til en klagesag ved Højesteret eller Menneskerettighedsdomstolen en advokat, der tidligere har vundet sager ved disse domstole.


Har du ikke råd til advokat, kan du i første omgang spørge retshjælpen, som er gratis. Find din lokale retshjælp på f.eks. google eller på kommunens hjemmeside.

En advokat kan hjælpe dig med at søge fri proces, ligesom din indboforsikring rummer en retshjælpsforsikring.Raadvild hjælper dig gerne i gang med din sag, og hjælper med at finde en advokat, der passer til dig. Raadvild kan, billigere end en advokat, hjælpe dig med akut rådgivning, breve til myndighederne eller velafvejede svar til din eks, som ikke kan bruges imod dig.


Vi kan varetage den skriftlige korrespondance med myndighederne, hvis vi får din fuldmagt til partsrepræsentation. Vi tilbyder også at være bisiddere, hvis du skal mødes med en myndighed på Færøerne eller i København (op til 10 km radius fra Kbh V). Timeprisen er 900 kr. for alle ydelser, men faste kunder bliver tilbudt rabat.

Hvor Raadvilds kompetencer ikke længere rækker, hjælper vi dig godt videre.


Forbehold:

Da Raadvilds fokus er at hjælpe den ikke-konfliktoptrappende part, forbeholder vi os ret til at trække os ud af sagen eller sige nej til klienter af etiske grunde.


Ligesom Raadvild har også en del advokater etiske forbehold, og ønsker ikke at optrappe en konflikt eller trække konflikten i langdrag. Så et generelt råd til din egen adfærd, hvis du får en god advokat:

Lad være et udtrætte din modpart med retssager og klagesager. Din advokat kan vælge at udtræde af sagen, hvis han eller hun ikke længere tror på din sag. Og myndigheder og dommere kan også køre træt og forsøge at stoppe en "kværulant".


Et spareråd: Advokatens tid er dyr. Du risikerer at betale 2000 kr. i timen for "sjælesorg", når du bare trænger til nogen at snakke med. Så spørg advokaten om det juridiske, og brug dine venner, eller en billigere løsning som en god fagperson eller medarbejderne i Raadvild til at "lufte ud" og komme ud af krisen.

Her er en masse gratis telefonlinjer, hvor der tilbydes støtte: https://politi.dk/ofre-og-vidner/krisehjaelp/andre-tilbud-om-stoette

Desuden tilbyder Kirkens Korshær anonyme og uforpligtende samtaler med mennesker i vanskelige livssituationer. For telefonnummer mv. se her: https://kirkenskorshaer.dk/sctnicolaitjenesten


Held og lykke med advokatvalget.

Og husk, at det bedste udfald kommer af at løse uenigheder i mindelighed, og ikke gennem myndighederne.

Vær fleksibel. Brug kun en advokat, hvis din modpart er konfliktsøgende. Ingen mennesker holder af dén, der hele tiden starter unødvendige retssager og klagesager - heller ikke ens egne børn, når de bliver voksne. God, næstekærlig adfærd betaler sig på den lange bane - når du sidder gammel, glad og omgivet af venner, naboer, partnere, gode ekspartnere og glade efterkommere.


35 visninger