Har en myndighed udleveret din beskyttede adresse?

Alle kan søge om adressebeskyttelse. Beskyttelsen er ikke i sig selv et bevis for at du er volds- eller stalkingramt. Men myndighederne skal respektere din beskyttede adresse.


Raadvild har været i kontakt med flere klienter, hvis beskyttede adresser er udleveret af myndighederne til lige præcis dén ekspartner, som de ønskede adressebeskyttelse imod. Dette kan ske i forbindelse med korrespondance, men også ved at myndighederne fastsætter samvær med afhentning og aflevering af barnet på den beskyttede adresse!


Raadvild har været i kontakt med Datatilsynet og har fået følgende retningslinjer:


Det følger af databeskyttelseslovens § 39, stk. 1, at du kan klage til Datatilsynet, hvis der er sket en fejlbehandling af dine personoplysninger. Du kan klage via Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk


Du bør fremsende din korrespondance med Familieretshuset i forbindelse med udleveringen af den beskyttede adresse sammen med en eventuel klage, da korrespondancen er nødvendig for en korrekt sagsoplysning og sagsbehandling.


Du er velkommen til at henvende dig telefonisk til Datatilsynet, hvis du har spørgsmål til dine klagemuligheder. Tlf. (0045) 33193200.


Raadvild kan indgive en klage for dig til Datatilsynet. Men dette kræver en fuldmagt, hvor du tydeligt og præcist angiver, at én af Raadvilds medarbejdere bemyndiges til at klage til på dine vegne.

Du kan også søge gratis bistand til at skrive en klage hos Retshjælpen.
4 visninger