Tilfredse kunder i Raadvild

Det er vanskeligt at agere i et uforudsigeligt system. Især når man er bekymret for sit barn, fordi barnets anden forælder har nedsat omsorgsevne. Systemet fejler ved ikke at undersøge forældrene.

Alligevel kan det lykkes. I dag tikkede denne dejlige besked ind:


Kære Sidsel


Landsretten har nu stadfæstet dommen. Fuld forældremyndighed og ingen samvær.


Tusind tak for din støtte i forløbet og det arbejde, du har lagt i vores sag. Det kan ikke formidles med simple ord, hvor betydningsfuldt det har været. Af hjertet tak.


Når beskeden er dejlig, er det fordi den mor, som skrev den, er en god forælder, som har kæmpet for at beskytte sit barn mod en forælder, som pga. sin kontrollerende og uforudsigelige adfærd kunne have forårsaget store psykiske skader på barnet. Dette barn får nu en fredelig barndom hos sin primære omsorgsperson.


Når begge forældre er egnede, er det som regel bedst for børnene at have begge i deres liv. Men højkonfliktskilsmisser handler ofte om, at en egnet forælder forsøger at beskytte barnet mod en forælder, som er udfordret på sin forældreevne og er uden selverkendelse. Og i de sager er det bedst, at dén forælder, som mangler selverkendelse, ikke får lov at forstyrre familiens ro, men bliver holdt borte ved at samværet stoppes eller bliver meget begrænset.


Dette opslag er også en ros til familieretshuset. Det er rystende at se de mange sager, hvor der begås fejl. Men i denne sag endte familieretshuset med den rigtige afgørelse.

Tillykke til barnet og den beskyttende forælder, som nu får fred til at hygge sig sammen uden at blive bombarderet med sager.


Også tillykke til de to primære omsorgspersoner, som havde mistet al kontakt til børnene, men nu har fået etableret samvær. Det er små skridt - men skridt i den rigtige retning - når sagen først er kørt galt. Og tillykke til dén mor, som i stedet for deleordning fik sat samværet ned til 10-4. Børnene skal nu tilbringe kortere tid i et hjem, hvor de ikke er trygge.


Raadvilds rådgivere har hjulpet gratis i mange år, men tager nu 900 kr. i timen for rådgivning. Det gør vi pga. den store efterspørgsel, som vi ikke kunne følge med i til sidst.

Ved at handle klogt i begyndelsen af sagsforløbet, kan man forebygge at miste sit barn til en uegnet forælder. Man kan ikke altid stoppe samvær med en narcissist, men man kan søge at begrænse det mest muligt og klæde sit barn på, så det skades så lidt som muligt.


Det burde ikke være nødvendigt at lægge strategi for at beholde barnet og beskytte barnet. Men som praksis er lige nu på familieretsområdet, er det desværre nødvendigt at være meget strategisk. Det koster tid og penge og kræver hjælp udefra.

Vi kan håbe, at familieretshuset på et tidspunkt udvikler valide metoder til at udrede forældrene. Metoder, hvor undersøgelsesresultaterne af forældrenes omsorgsevne ville kunne anerkendes og reproduceres af andre faggrupper. Så længe det ikke sker, har Raadvild en vigtig funktion. Vi kender systemet og dets tænkemåde og kan undervise dig i at handle klogt.


Ud over at give betalt rådgivning tilbyder Raadvild også gratis medlemsskab af lukkede og hemmelige selvhjælpsgrupper, hvor beskyttende forældre - som alle er voldsscreenet - kan sparre med hinanden. Se arbejdet med selvhjælpsgrupperne i "Det hemmelige netværk" på youtube.


Der kan bestilles tid på Raadvilds hjemmeside eller facebookside. Man kan også booke en akuttid udenfor normal åbningstid (dvs. efter kl. 17 samt weekender) for 100 kr. ekstra ved at sende en sms til tlf. 53398329.


14 visninger0 kommentarer